TJENESTER

«bidrar til at ønsket framtid har sin begynnelse allerede i dag»

Vi er et lite rekrutteringsselskap, med store ambisjoner.
Jobber med mennesker, organisasjoner og endringsprosesser.
Vi leverer konsulenttjenester til både offentlige og private virksomheter, samt indirekte som rådgiver hos andre samarbeidende, ledende rekrutteringsbyråer.
Vi jobber med hele rekrutteringsprosessen: kravspesifikasjon, søk, utvelgelsesprosess og referanseintervjuer og har vår spisskompetanse innenfor områdene IT/IKT, Finans, Interiør/Møbel, Olje & Gass.

Nå i vår spede begynnelse, holder vi fokuset på rekrutteringsprosessen, videre vil vi utvikle våre tjenester innen karriere coaching, noe vi håper at både kunder og kandidater vil kunne ha glede av – følg med på «Innsikt» !