VERDIER

Integritet

Vi gjør det vi sier, og vi holder det vi lover. Vi kommuniserer tydelige mål og intensjoner. Vi er proaktive, handlingsorienterte, opptatt av god dialog og samhandling – i alle situasjoner

Kvalitet

Vi jobber metodisk og strukturert med å kvalitetssikre våre leveranser, for å sikre at både oppdragsgivere og kandidater blir fornøyde kunder.

Bevegelighet

Vi er innovative, konstruktive og løsningsorientert. Vi går med nysgjerrighet og engasjement inn i et hvert oppdrag og situasjon. Med en omstillingsevne møter vi krav og situasjoner med interesse og initiativ. Vi utfordrer det etablerte, og søker nye muligheter til optimalisering og forbedring

Raushet

Gjennom vår holdning og atferd vil vi respektere, og søke å forstå individets ulikheter. Åpent, lærevillig og lyttende ta i mot deg som du er, og der du er.

Glede

Vi byr på oss selv. Med humor, god dialog, erfarings- og kunnskapsdeling vil vi søke å spre arbeidsglede, mestringsfølelse og motivasjon.

.