KONSEPT

PROSPER
verb | pros·per  |\ˈpräs-pər\
 «to be successful or fortunate; thrive; flourish»

litt om...

konseptet

Selskapets varemerke er videreutviklet utfra selskapets vision og misjon

 «Vi ønsker å bidra til at veien fram til ønsket framtid begynner med det riktige valget allerede i dag. Nøkkelen til gode resultater ligger i de rette og motiverte medarbeiderne – et samspill mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som skal sikre vekst og fremgang hos dem begge»

Og med verdiene som fundament, med nøkkelord som;
“Integritet”, “Kvalitet”, “Bevegelighet”, “Raushet” og «Glede»

Ideen og konseptet rundt selskapsnavn og logo bygger på det som vokser, gror og blomstrer. Dette organiske uttrykket og formen på logoen, symboliserer bedriften som vokser og gror med tiden. En vekst som kan gå i ujevn takt og retning, som krever at det følges opp med rett næring, riktig mengde sollys og engasjement – På lik linje med sammenspillet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, for å sikre fremtidig vekst og suksess