INNSIKT

«bidrar til at ønsket framtid har sin begynnelse allerede i dag»

Tenke nytt på hvordan utforme CV’n ?

Tenke nytt på hvordan utforme CV’n ?

Hvorfor ikke søke litt inspirasjon fra toppledere som har suksess ? Her har jeg søkt inspirasjon fra Marissa Mayer, CEO...

Referanseintervjuer et dårlig rykte ? Hvordan sikre verdifull innsikt?

Referanseintervjuer et dårlig rykte ? Hvordan sikre verdifull innsikt?

Verdien av referanseintervjuene har vært mye omtalt. Årsaken til at referanseintervjuene har fått et dårlig rykte er flere, men sentralt...

Den krevende og avgjørende utvelgelsesprosessen

Den krevende og avgjørende utvelgelsesprosessen

Utvelgelsesprosessen er krevende og vanskelig. Undersøkelser har vist at mange tar valget basert på førsteinntrykk og magefølelse. Det har vist...

SØK – Å finne de rette kandidatene – Et godt utvalg !

SØK – Å finne de rette kandidatene – Et godt utvalg !

Vi benytter en strukturert og metodisk tilnærming for å kartlegge markedet ved å bruke vårt nettverk og egnede informasjonskilder for...

Rekrutteringsprosessen – Slik vi jobber

Rekrutteringsprosessen – Slik vi jobber

can help with Parkinson’s infection (11) For instance one Brazilian investigation did exclude any case in contrast to its momentous...

En god, og viktig start på rekrutteringsprosessen – Kravspesifikasjonen

En god, og viktig start på rekrutteringsprosessen – Kravspesifikasjonen

Blir ofte undervurdert. Man tar en lett klipp og lim fra forrige prosess. Bedriften gjør jo det samme som den...