KANDIDAT

«bidrar til at ønsket framtid har sin begynnelse allerede i dag»

For oss er du som kandidat en sentral og viktig part i rekrutteringsprosessen. Vi ønsker å bidra til at du går inn i ønsket framtid allerede nå ved ditt neste jobbskift. Vi er opptatt av at du som kandidat føler deg sett, hørt, forstått og rettferdig behandlet.

Sentralt i vårt arbeid er å sikre at du som kandidat kommer inn i en stilling som vil gi deg de ønskede utfordringer, rom for utvikling og motivasjon som du søker. Nøkkelen til gode resultater for arbeidsgiver ligger i motiverte og engasjerte medarbeidere, dette er et samspill mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som skal sikre vekst og framgang hos dere begge.

Viktige nøkkelord som vi mener bør være sentrale hos din framtidige arbeidsgiver er: Involvering, utvikling, utfordring, motivasjon og arbeidsglede