Referanseintervjuer et dårlig rykte ? Hvordan sikre verdifull innsikt?

Verdien av referanseintervjuene har vært mye omtalt. Årsaken til at referanseintervjuene har fått et dårlig rykte er flere, men sentralt står konfliktskye arbeidsgivere som kvier seg for å gi en dårlig referanse i tillegg til sluttavtaler som blir fremforhandlet med lovnad om «en god referanse».
Hva er årsaken til at dette ikke blir avslørt i referanseintervjuet? Dessverre er det en stor grad av referanseintervjuer som er uspesifikke, ustrukturert og hvor spørsmålene i intervjuet ikke er knyttet til hverken kravspesifikasjon eller relevant informasjon som er gjort tilgjengelig gjennom både intervjuer og tester.

Hensikten med referanseintervjuene er å få bekreftet eller avkreftet opplysninger som har kommet fram i prosessen. Med et utgangspunkt i kravspesifikasjonen, og et fokus på de motsetninger eller mangler som har kommet til syne, arbeider vi metodisk og strukturert med referanseintervjuer. Spørsmål skal berøre både de vesentlige kompetanseområder og evner som kreves, i tillegg til en tilpasset spørsmålsrekke som berører eventuelle motsetninger i kandidatens profil opp mot kravspesifikasjonen.

Vi benytter også i denne delen av prosessen 360 graders dybdeintervjuer, av overordnet, sideordnet og underordnet gjerne med tillegg av eksterne relasjoner.

Hensynet og respekten for den som skal være referanse, er også en viktig del av denne prosessen. En forhåndsavtalt tid for samtalen, med informasjon om tema og antatt varighet for samtalen gir referansen anledning til å være godt forberedt, fokusert og konstruktiv.

Slik sikrer vi grunnlaget for en fullverdig og verdifull referansesammendrag som vil gi nyttig og viktig innsikt til våre oppdragsgiver og kunder.

 

Lena Lerpold

Leave a Reply Text

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *