REKRUTTERING | COACHING

Prosper Vision

"bidrar til at ønsket framtid har sin begynnelse allerede i dag"

Prosper Vision AS

Veien fram til ønsket framtid begynner med det riktige valget allerede i dag. Nøkkelen til gode resultater ligger i de rette og motiverte medarbeiderne – et samspill mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som skal sikre vekst og fremgang hos dem begge.

Integritet

Vi gjør det vi sier, og vi holder det vi lover. Vi kommuniserer tydelige mål og intensjoner. Vi er proaktive, handlingsorienterte, opptatt av god dialog og samhandling – i alle situasjoner.

Kvalitet

Vi jobber metodisk og strukturert med å kvalitetssikre våre leveranser, for å sikre at både oppdragsgivere og kandidater blir fornøyde kunder.

Bevegelighet

Vi er innovative, konstruktive og løsningsorientert. Vi går med nysgjerrighet og engasjement inn i et hvert oppdrag og situasjon. Med omstillingsevne møter vi krav og situasjoner med interesse og initiativ. Vi utfordrer det etablerte, og søker nye muligheter til optimalisering og forbedring

Raushet

Gjennom vår holdning og atferd vil vi respektere, og søke å forstå individets ulikheter. Åpent, lærevillig og lyttende ta i mot deg – som du er og der du er

 

Forretningsadresse
Gamle Drammensvei 171B, 1365 Blommenholm

 

 

Telefon
+4790729771

 

 

Send oss en mail
lena.lerpold@prospervision.no

 

Våre samarbeidspartnere